Imagem

Marllen – Xikwembo Xanga


Hinkwaswu swa ku xonga
Swi buya hi ka xikwembo
Hoyo Hoyo Hoyo
Xikwembo xanga
 
Hinkwaswu swa ku xonga
Swi buya hi ka xikwembo
Hoyo Hoyo Hoyo
Xikwembo xanga
 
A utomi dzanga ni dzi nhikela kwacu Hossi
A kuva uni voninguela
Famba famba Messia
Famba famba Jeova
 
A ndjangu lowu ni nhikiwe hi wena (Hiwena)
A mutxado ni nhikiwe hi wena (Hiwena)
A ntiro lowu ni nhikiwe hi wena (Hiwena)
A vana lava ni nhikiwe hi wena (Hiwena)
 
Dzunisseka Messia
Dzunisseka Jeova
Amen Hosana
 
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Amen
Aleluia Amen
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Amen
Aleluia Amen
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Hambi xiba, xi tlava, xi sussa
Hambi ndlela yina mintwa
Ni tsembe wena Messia
Ni tsembe wena hossi Yesu
 
A utomi dzanga ni dzi nhikela kwacu Hossi
A kuva uni voninguela
Famba famba Messia
Famba famba Jeova
 
A ndjangu lowu ni nhikiwe hi wena
A mutxado ni nhikiwe hi wena
A ntiro lowu ni nhikiwe hi wena
A vana lava ni nhikiwe hi wena
 
Dzunisseka Messia
Dzunisseka Jeova
Amen Hosana
 
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Amen
Aleluia Amen
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia (Aleluia Xikwembo Xanga)
Aleluia Amen
Aleluia Amen
Aleluia Aleluia
Aleluia Aleluia
Aleluia AleluiaDownload mp3