Calema

Home

-

Calema

Image

Calema

69

Share on:

           

Calema - Amolê Mu lyrics

Nguê fa ôh?
Ma kuä shi ma hum sa kuê lêtu coço mbê
Humm na sa amolê wä?
Na sa amolê wä?
E turu kuä shi ma hum nga dji da ôh
Pan hum piä ôh cê ca ri tchö da mbê
Da kuaï ê na sa amolê wä?

Shi bô mêcê hum nga ba buca solo da ô
Shi bô mêcê hum nga ba buca têtêmbu bi kwê da ô
Pa hum mussä ô ô ô

Amolê hum, uuh
Amolê hum, uuh

Shi bô kiê hum mon nga bila ô
Mengai maxi yucaru mundu ë
Maxi yucaru anguéné
Né mbê, fa hum kua shi m'ô sa kuê lêtu coço ô tembé té
Kidalê, tchia coço hum ni cussu shi mê cê ca kega

Shi bô mêcê hum nga ba buca solo da ô
Shi bô mêcê hum nga ba buca têtêmbu bi kwê da ô
Pa hum mussä ô ô ô

Amolê hum, uuh
Amolê hum, uuh

Né mbê, fa hum kua shi m'ô sa kuê lêtu coço ô tembé té
Kidalê, tchia coço hum ni cussu shi mê cê ca kega

Shi bô mêcê hum nga ba buca solo da ô
Shi bô mêcê hum nga ba buca têtêmbu bi kwê da ô
Pa hum mussä ô ô ô

Amolê hum, uuh
Amolê hum, uuh

Amolê mu

Download

VideoAds


Ads

LetrasMz

We are the best Mozambican website song lyrics site since 2014.

Mozambique, Maputo

info@letrasmz.com

letras.de.musicas.mz@gmail.com

© LetrasMz. All Rights Reserved.